Pieskovanie – otryskávanie

Naša spoločnosť vykonáva pieskovanie – otryskávanie povrchov materiálov s zariadením Wheelabrator Schlick RB 1250.04. Otryskávanie vykonávame na priebežnej pieskovačke – max. šírka 1250 mm, max. výška 500/400 mm, dĺžka 12 000 mm

Touto technológiou otryskávania vykonáva naša spoločnosť úpravu materiálov ako je odstránenie hrdze, starých náterov, alebo prípravu rôznych oceľových konštrukcií, plotových dielcov, plechových diskov atď. pre ďalšiu povrchovú úpravu farebným nástrekom. Pre tento typ otryskania týchto materiálov používame oceľový granulát S 390.
Každé otryskanie je špecifické a záleží od hĺbky korózie, hrúbky starého náteru a podobne. Preto sa cena stanovuje po obhliadke. Nadrozmerné a váhou väčšie konštrukcie máme možnosť vyložiť s vysokozdvižným vozíkom. Po otryskaní oceľových častí by mal byť daný materiál čo najskôr povrchovo upravený do farby, aby nedošlo ku korózii materiálu.

Pieskovanie – otryskávanie je najrozšírenejšia úprave povrchov rôznych materiálov pred jej finálnou úpravou. Pod pojmom otryskávanie rozumieme čistenie povrchu materiálov prostredníctvom vysokotlakového tryskacieho zariadenia, ktorý pôsobí ako brúsny materiál. Otryskanie, mechanicky odstráni z povrchov materiálov korózie (hrdzu), staré nátery a iné nečistoty, čím vytvorí vhodný povrch na nanášanie náterových látok. Otryskávanie má rozhodujúci vplyv na priľnavosť náterovej látky a tým aj na celkovú životnosť povrchovo upravovaného materiálu. Tryskanie je spôsob opracovania, ktorým sa dosiahne požadovaná kvalita povrchu materiálu / súčiastky, bez toho aby sa zmenil jej tvar.

Najčastejšie využitie technológie pieskovania – otryskávania:

  • odstraňovanie korózie z povrchu
  • odstraňovanie starých povlakov z kovov
  • odstraňovanie okují po tvárnení a tepelnom spracovaní
  • čistenie povrchu pred a po zváraní
  • príprava povrchu pod náterové hmoty
  • odstraňovanie ostrých hrán po obrábaní

Zostaňme v kontakte

+421 46 5120 513
+421 915 652 388