All Contact

Ing. JALAKŠA Miloslav

Director

Ing. LABUDA Miloš

Sales Director

Bednárová Iveta

Administration
Department

Ing. Robynek František

Construction
Department

Beriac Richard

Purchase
Department

Company Headquarters
Lehotská 642/52, 972 71 Nováky
Production
Košovská cesta 22, 971 01 Prievidza

Stay in Touch

+421 46 5120 513
+421 915 652 388