LAKOVANIE A RENOVÁCIA

Lakovanie
Spoločnosť Compaan má vlastnú modernú lakovňu, kde lakujeme kompletné karosérie a podvozok akoukoľvek farbou podľa želania. Na požiadanie na karosériách dodáme tiež rôzne nápisy a iné grafické úpravy po konzultácií s vašou reklamnou agentúrou.
Lakovanie
Lakovanie
Renovácia

Karosérie vyrobené spoločnosťou Compaan majú dlhoročnú životnosť. Počas týchto rokov sa činnosti v spoločnostiach často menia a to je dôvod, prečo musíme pravidelne upravovať vozidlá, ktoré vyrábame podľa nových požiadaviek užívateľov. V prípade, že úplne nové vozidlo nie je potrebné, zrenovujeme vám už existujúce vozidlo. Po určitých kozmetických úpravách v našej lakovni zákazník dostane zrenovované vozidlo za veľmi prijateľnú cenu.
Karosérie vyrobené našou spoločnosťou zvyčajne vydržia dlhšie ako podvozok na ktorom sú postavené. Vtedy dokážeme pomerne dosť jednoducho umiestniť existujúcu karosériu na nový podvozok.

Lakovanie a renovacia